CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
Ngày đăng: 11/08/2022 10:55 AM

  NGUYÊN TẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TẠI GARAGE Ô TÔ ĐA TÍN
  Garage ô tô Đa Tín rất tôn trọng quyền riêng tư, chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật dữ liệu và tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo vệ dữ liệu. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về quý khách khi quý khách sử dụng trang web này, cũng như cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của quý khách. Năm nguyên tắc dưới đây là cơ sở cho phương pháp tiếp cận của chúng tôi trong việc tôn trọng quyền riêng tư của quý khách:


  1.    Chúng tôi đánh giá cao niềm tin quý khách dành cho chúng tôi khi quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sử dụng thông tin cá nhân của quý khách một cách chân thực và xứng đáng với niềm tin đó.
  2.    Quý khách có quyền tìm hiểu thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi sẽ luôn thông báo rõ ràng với quý khách về những thông tin chúng tôi thu thập, những việc chúng tôi làm với thông tin đó, đối tượng chúng tôi chia sẻ và người quý khách cần liên lạc trong trường hợp có bất kỳ mối quan ngại nào.
  3.    Nếu quý khách có bất kỳ mối quan ngại nào về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với quý khách để nhanh chóng giải quyết những mối quan ngại đó.
  4.    Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách không bị lạm dụng và bảo mật thông tin đó.
  5.    Chúng tôi sẽ tuân thủ theo tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng đồng thời sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu. Nếu không có luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về bảo vệ dữ liệu.


  SỰ ĐỒNG Ý CỦA QUÝ KHÁCH
  Garage ô tô Đa Tín sẽ không thu thập, sử dụng hay tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách mà không được sự đồng ý của quý khách. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ xin phép quý khách một cách rõ ràng nhưng, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể suy luận về sự đồng ý từ những hành động và hành vi của quý khách. Bằng cách sử dụng Trang Web garageotodatin.com, quý khách đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

   
  DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP
  Thông thường, loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập là thông tin chúng tôi cần để quý khách có thể sắp xếp và đặt lịch tư vấn hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi một cách tốt nhất. Thông tin này bao gồm các thông tin như họ và tên, số điện thoại và địa chỉ email của quý khách. 

   
  CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH NHƯ THẾ NÀO?
  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để:
  -    Sắp xếp lịch trước cho Quý khách sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi một cách thuận tiện nhất. 
  -    Phối hợp với đơn vị thứ 3 trong việc vận chuyển hàng hóa, sản phẩm phụ tùng.

  -    Cải tiến sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm của quý khách trên Trang Web garageotodatin.com.
  -    Phân tích tính hiệu quả của các quảng cáo, cuộc thi và chương trình khuyến mãi của chúng tôi.
  -   Giới thiệu các sản phẩm hay dịch vụ (bao gồm những sản phẩm của các bên thứ ba liên quan) mà chúng tôi cho rằng quý khách quan tâm.
  -    Trao cho quý khách cơ hội tham gia vào các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi.

   
  Mọi thông tin phản hồi về Chính sách quyền riêng tư cũng như các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi vui lòng liên hệ:

  GARAGE Ô TÔ ĐA TÍN
  Địa chỉ: 665 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, HCM
  Hotline:
  0909.318.288 | 0908.738.784 
  Email: otodatin@gmail.com
  Website: www.garageotodatin.com
  Fanpage:
   www.facebook.com/Garagedatin

  HOTLINE DỊCH VỤ

  0909.318.288

  0908.738.784

  ĐỊA CHỈ

  665 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, HCM

  Bài viết liên quan